Zoeken

Advies Toegang

Op basis van de bijeenkomst in februari 2018 en de onderzoeken van de jongerenraad van Jeugdformaat en de werkgroepjongeren van het Straat Consulaat hebben wij een advies gemaakt over de toegang tot de jeugdhulp.