Zoeken

Advies Basisafspraken

Jongeren van JONG doet mee! hebben een document opgesteld met basisafspraken hoe hulpverlener en jongere met elkaar omgaan. Door dit in het begin van een traject met elkaar te bespreken, leg je een goede basis voor veiligheid, vertrouwen en een gelijkwaardige relatie zodat je beide alle energie kan inzetten voor de inhoud van de hulp. Het is hertaald zodat het ook bruikbaar is voor minder taalvaardige jongeren.