Zoeken

Verbeterde positie jongeren uit de jeugdhulp in nieuwe woonagenda

Gisteren is in de commissie Ruimte van de gemeente Den Haag gesproken over de nieuwe woonagenda.

Marielle Vavier heeft daar het idee van Stephanie (ExpEx, Jongerenraad Jeugdformaat) ingebracht om het mogelijk te maken dat jongeren uit de jeugdhulp zich in kunnen schrijven als zij 17 jaar zijn bij Woonnet Haaglanden en de mogelijkheid om voorrang te krijgen als jongeren uit de jeugdhulp. Dat is overgenomen en krijgt nu een plekje in de nieuwe woonagenda. Een heel mooi resultaat en goed voorbeeld voor andere gemeenten! Zo kunnen we de uitstroom uit de jeugdhulp echt gaan verbeteren. Het eerste punt op onze gezamenlijk werkagenda met de H10.

Daarnaast moet er natuurlijk ook meer gebouwd worden voor jongeren, zodat de voorraad betaalbare woningen toeneemt. En ook dat komt terug in de woonagenda van de gemeente Den Haag.

Bedankt namens alle jongeren, Marielle en ook alle andere raadsleden waar wij het afgelopen jaar mee gepraat hebben!

Geplaatst op

  • Wonen
Bericht

De zomervakantieperiode is aangebroken, een periode waarin veel jongeren de jeugdhulp verlaten. JONG doet mee! vraagt nog even aandacht voor de 10 standaarden zorgverlaters. Bekijk ook het filmpje waar een jongere van JONG doet mee! in zit.

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Vanavond vond in de centrale bibliotheek aan het Spui een ‘stadslab’ plaats waarbij de jongeren, ambtenaren van afdeling Jeugd en zorgaanbieders werden uitgedaagd een plan te bedenken om te hulpverlening voor dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. JONG doet mee! was hier natuurlijk bij aanwezig. Lees meer

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee! was vandaag op verschillende manieren vertegenwoordigd op het Seminar ‘Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid’ in Amersfoort van de samenwerkende inspecties Toezicht Sociaal Domein / Samenwerkend Toezicht Jeugd. Niet alleen gingen twee jongeren van JONG doet mee! in gesprek met gemeenten, maar werd er ook een interactieve workshop in de vorm van een quiz gegeven over participatie en co-creatie. Terugblik seminar

Geplaatst op

  • Workshop
Bericht

“Selfruggie. Mam, heb ik dat?” was de titel van het symposium van MIND dat op 29 mei plaatsvond. JONG doet mee! verzorgde hier een workshop, net als de ExpEx die in een andere ronde een workshop verzorgde. Lees meer

Geplaatst op

  • Workshop
Bericht

Vanavond een fantastische JONG doet mee! bijeenkomst bij Xtra. Onderwerpen die besproken werden zijn: LHBT, ervaringshuis, meldpunt 18-/18+, leerwerkplekken, actieplan jeugdhulp in gezinsvormen, cliëntervaringsonderzoek en wensen voor de inkoop van de jeugdhulp. En superleuke muziekworkshop van Benjamin Lampe en friends. Trots op alle deelnemers!

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Jongeren van JONG doet mee! overhandigen brief en informatie over ‘aansluiting 18-/18+’ aan wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag.

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Achterban jongeren van het Straat Consulaat bieden de gemeente Den Haag tijdens nieuwjaarsborrel een eervolle vermelding aan. #18-/18+ #5punten #JONGdoetmee! #trots

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee! wenst iedereen fijne kerstdagen en het allerbeste voor 2017!

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht
Evaluatie gekkigheid

Evaluatie JONG doet mee! Gekkigheid ?

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht