Zoeken

Aanmelden JONG doet mee! – 4 april 2024


Laat je stem horen bij JONG doet mee! op 4 april. Deze keer gaat over: Armoede & Schulden, Preventie dakloosheid én Trauma-sensitief hulpverlenen. Meld je nu aan via https://lnkd.in/e7VZ-Te9 en draag bij aan de verbetering van jeugdhulp. Deelname is gratis en een kleine maaltijd is inbegrepen!

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee! neemt afscheid van jongerenvoorzitter Hannah

We hebben tijdens de laatste bijeenkomst van 2022 afscheid genomen van onze jongerenvoorzitter Hannah. Zij wordt na jaren inzet opgevolgd door Ryan. Wat heeft Hannah voor JONG doet mee! betekend?

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

Bijeenkomst JONG doet mee! op 6 oktober 2022

Na een succesvolle live JONG doet mee!-bijeenkomst in mei 2022, is het weer tijd voor de volgende! Die is al snel: op 6 oktober 2022. Hopelijk is het net zo’n daverend succes als vorige keer, toen  er veel nieuwe inzichten, contacten, vervolgafspraken en adviezen uitkwamen. Schakenbosch vermindert het ‘verplicht op je kamer moment’ en geeft  de isolatieruimte een andere functie.

School2Care heeft afspraken met scholen waardoor leerlingen makkelijker de overstap gaan maken naar het volgende mbo-niveau. Het onderwijssteunpunt voor jongeren en ouders is online en er wordt druk gewerkt aan de uitwerking.

Programma en inschrijving workshops

Aanmelden en informatie

Jullie worden van harte uitgenodigd om op 6 oktober er ook weer bij zijn! Meld je uiterlijk 1 oktober aan via de link, geef daarin je voorkeur op voor 3 workshops en ook je eetwensen.

Wij doen onze best om ieder zo veel mogelijk naar wens in 2 workshops in te delen. Heb je vragen: Jeanette, j.vd.meer@jso.nl, 06-34949953

Dag: Donderdag 6 oktober 2022

Tijd: 16.30-20.00 uur

Locatie: Ipse de Bruggen, Beresteinlaan 110, 2542 KD Den Haag 

Programma

16.30-17.00        Inloop

17.00-17.30        Welkom en plenaire start

17.30-18.15        1e ronde workshops

18.15-19.00        eten en ontmoeten

19.00-19.45        2e ronde workshops

19.45-20.00        Plenair afronden

Workshops (je kunt er 3 kiezen, maar je wordt in 2 workshops ingedeeld verdeeld over ronde 1 en 2)


Workshop 1. Lokale participatie

Hoe kunnen jongeren binnen hun gemeente meewerken aan verbetering van de hulp van het wijk- of  jeugdteam? Wat is nodig om samen in gesprek te gaan over hun ervaring en mening en te horen wat zij goed vonden en wat beter kan?

Workshop 2. Ketenbreed leren?  

Er is een nieuwe manier om rond het levensverhaal van de jongere samen met de jongere, ouders en hun hulpverleners te leren wat er goed ging en wat beter kan in de hulp. In de workshop gaat het over de lessen uit het onderzoek, concrete voorbeelden uit de praktijk en wat nodig is om samen meer te leren en verbeteren.

Workshop 3. Signalen herkennen in de praktijk

Vorige keer hebben we tijdens een JDM-bijeenkomst een lijst signalen opgesteld waaraan je kunt merken dat het niet goed gaat met een jongere. Hoe zorgen we ervoor dat deze lijst bekend is en goed gebruikt wordt? Hoe zorgen we voor bekendheid van die signalen bij bijvoorbeeld jongerenwerkers, leerkrachten en ook het sociale netwerk van jongeren en anderen die veel met jongeren te maken hebben

Workshop 4. Ik laat je niet alleen!

In deze workshop gaat het om een kritische spiegel op opgroeien in de Jeugdhulpverlening. Zo thuis mogelijk maar soms op een groep. Er wordt hard gewerkt om de hulp te verbeteren. Wat vinden jongeren daarvan? Gebeuren de juiste dingen? wat helpt en wat kan beter?

Workshop 5. Onderwijs voorop!

Onderzoek laat zien dat jongeren die jeugdhulp krijgen veel te vaak school gaan missen of zelfs van school af moeten. En ook is bekend dat school voor hen een houvast is en zicht biedt op een toekomst waarin het beter gaat. In deze workshop gaat het over wat onderwijs betekent voor jongeren. Wat heeft onderwijs voor je opgeleverd, wat hadden jongeren nodig om in onderwijs zover te komen als ze nu zijn?


Workshop 6. Tekort noodopvang voor jongeren Het aantal dakloze jongeren groeit, waardoor een groep jongeren geen veilig plek en goede begeleiding heeft. Of zijn ze nu beter in beeld dan voorheen? Wat zijn oorzaken en wat is er nodig?


Workshop 7. Stijgende kosten voor jongeren  Gemeenten denken aan oplossingen en hebben informatie over regelingen op hun site staan. Jongeren vertellen dat ze niet meer uitkomen met hun (leef)geld. En dat ze in contact met de gemeente de weg kwijt raken. Wat is nodig en wat zou beter kunnen?


Workshop 8.Terugblikken op de hulp?

In deze workshop gaat het over een onderzoek onder 15 jongeren die in een residentiele voorziening hebben gewoond. Hoe gaat het nu met deze jongeren, waar lopen ze nog tegenaan en wat betekent dit voor de hulp aan jongeren die niet meer thuis wonen? De volgende thema’s komen aan bod: balans tussen onderwijs/werk en vrije tijd, mentaal welbevinden, de relatie met ouder(s) en het regelen van 18+ zaken. Word dit herkend, wat zijn inzichten om in praktijk het anders aan te pakken?

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

Tien tips van jongeren om jongeren meer te betrekken

Yes, we staan met een groot artikel op de website van Participatiekompas! Lees hier tien tips om meer en beter met jeugdhulp-ervaringsdeskundige jongeren samen te werken. Onder anderen onze voorzitter Ryan en oud-voorzitter Hannah komen aan het woord.

Lees verder op de website van Participatiekompas.

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee adviseert raadsleden: “Ga regelmatig op werkbezoek bij instellingen”

‘Wat móét een raadslid weten over inzetten van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp?” Dat is de startvraag van het interview van Jeugdzorg Nederland met Hannah en Fietje. Hannah is voorzitter van JONG doet mee!, Fietje is vanaf de start een van de ondersteuners. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, geven zij in het interview adviezen over hoe de stem van jongeren meegenomen moet worden in beleid.

Beiden zijn het er over eens:  Het is belangrijk dat politici en beleidsmakers in gesprek zijn met zowel jongeren die inmiddels uit de jeugdhulp zijn, als jongeren die er nog middenin zitten. Beide groepen geven vanuit hun ervaring waardevolle inzichten om de jeugdhulp te verbeteren. En het meest effectief is als jongeren zowel bij de start van beleidsontwikkeling al meedenken, als ook wanneer de concepten er liggen.

Verder geven ze als advies: ‘Raadsleden doen er goed aan om regelmatig bij instellingen op werkbezoek te gaan. En dan ook te praten met meerdere jongeren. Bevraag bestuurders ook hoe zij binnen hun instelling het continue gesprek hebben met ‘hun’ jongeren en welke praktische vorm ze daarin hebben gekozen.’

Lees hier het hele interview https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/ervaringsdeskundigheid-inzetten-als-raadslid-hoe-doe-je-dat/

Geplaatst op

 • Geen categorie
 • Participatie
Bericht

Jongeren in debat met politici over Haagse jeugdzorg

JONG doet mee! organiseert een verkiezingsdebat in de gemeente Den Haag.
Het debat gaat over de jeugdzorg, mentale gezondheid en de overstap van 18-/18+.

Tijdens dit debat gaan jongeren en de kandidaten van de politieke partijen in discussie over deze onderwerpen die belangrijk zijn om de jeugdzorg te verbeteren. Op 16 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen.

Jongeren zijn van harte welkom zodat wij er een mooie avond van kunnen maken! Zij kunnen  politici vertellen wat zij heel belangrijk vinden om de jeugdhulp te verbeteren.

Wanneer, waar en hoe laat?

 • Woensdag 2 maart 2022
 • Locatie: Buurthuis De Kronkel, Westeinde 401-425
 • Tijd: 18.30 – 21.00 uur

Programma

18.45 uur: Kennismaken met eten.
19.30 uur: Start programma
21.00 uur: Afronden

De onderwerpen waarover jongeren met politici in gesprek gaan:

 • Huisvesting voor jongeren die uit de jeugdzorg komen
 • Goede hulp voor jongeren met complexe problemen
 • Niet stoppen met hulp bij 18 jaar, maar pas als de BIG 5 gerealiseerd is. Dat gaat over wonen, school/werk, financien, iemand waarop je terug kunt vallen en een sociaal netwerk.  

Aanmelden voor het eten kan tot maandag 28 februari bij Fietje, info@fietjeschelling.nl. Laat dan ook even weten of je vegan wil eten.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee! is jarig!

JONG doet mee! bestaat vijf jaar. Tijd om samen te vatten hoe er over ons wordt gedacht 🦸‍♀️🦸‍♂️

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

KLINISCHE PSYCHOTHERAPEUTISCHE INSTELLING DICHT: ‘IK HEB MIJN LEVEN TE DANKEN AAN DE ALBATROS’

Er zijn wachtlijsten te over in de jeugdzorg. En toch moet het laatste specialistische behandelcentrum voor jeugdpsychotherapie van Nederland de deuren sluiten wegens te weinig aanmeldingen: Youz Albatros in Den Haag.

Een van de jongeren die via Albatros bij JONG doet mee! is aangesloten, vindt dat moeilijk te verteren. Hart van Nederland besteedt er aandacht aan. Ook is een petitie gestart om de sluiting te voorkomen. Die is meer dan tweeduizend keer ondertekend.

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

Succesvolle lobby JONG doet mee! tegen wekenlange wachttijd bijstandsuitkering

Jongeren uit de Haagse jeugdzorg moeten geen last meer hebben van de wachttijd van vier weken als zij een bijstandsuitkering aanvragen. Een motie van GroenLinks Den Haag is aangenomen door de gemeenteraad. Hoe de partijen het precies gaan uitwerken, moet nog worden besloten. 

De lobby van JONG doet mee! heeft dus succes gehad. Wij hopen dat andere gemeenten in Haaglanden deze maatregel ook zo snel mogelijk nemen.

De Participatiewet verplicht een zoekperiode van vier weken zonder voorschot op de uitkering. Voor veel jongeren uit de jeugdzorg is die wachttijd lastig te overbruggen. Er ontstaan snel financiële problemen en er is vaak geen netwerk om dat op te vangen. Zo kan de schuldproblematiek snel escaleren.

Lees hier het bericht van GroenLinks Den Haag op hun website. De volledige motie vind je hier.

Geplaatst op

 • 18-/18+
 • Geen categorie
Bericht

Lees hier nog eens alles rustig na over de regionale meeting The Big 5!

Vijf dingen moeten er geregeld zijn volgens de jongeren van JONG doet mee!, voordat de jeugdhulp mag stoppen. Er heeft een regionale meeting plaatsgevonden waarin deze vijf dingen onder de loep werden genomen. Lees hieronder nog eens alles rustig na wat er die middag in september 2018 is besproken.

plenaire inleiding Fietje Schelling

Informatiemarkt – Flyers

 1. Huisvesting
 2. School & Werk
 3. Een volwassene om op terug te vallen
 4. Financiële zelfstandigheid
 5. Sociaal netwerk

Integraal werken

Verslag The Big 5!

Geplaatst op

 • Geen categorie
 • Participatie
 • Onderwijs
 • Workshop
 • 18-/18+
 • Schulden
Bericht