Zoeken

Experienced Experts (ExpEx)

Het Jeugd Interventie Team, (JIT,werkmaatschappij van Stichting JESS) heeft  het project ExpEx in Den Haag onder zijn hoede. ExpEx Den Haag is een samenwerkingsproject dat erop gericht is dat jongeren uit de jeugdhulp hun talenten kunnen ontplooien en te voorkomen dat zij dak- of thuisloos worden. ExpEx Den Haag is een groep enthousiaste ervaringsdeskundige jongeren met ervaring in de jeugdhulp (van 18 tot 30 jaar) die actief is in de gemeenten Den Haag. Deze jongeren hebben de training ‘werken met je eigen ervaring’  gevolgd en hebben hun certificaat hiervoor behaald (en een VOG bij inzet als maatje). Een deel van de jongeren is ook actief in een jongerenraad of het platform JONG doet mee!. ExpEx geven advies en/of voorlichting aan gemeenten en (jeugd)hulpverleningsinstanties en kunnen een maatje zijn van een jongere in de jeugdhulp. De werkgroep  jongeren van de Achterban van het Straatconsulaat is ook onderdeel van het project. Zij hebben een outreachend team dat contact legt met jongeren op straat en in de crisisopvang. Zij signaleren knelpunten en kunnen jongeren in contact brengen met de hulpverlening als zij dat willen.