Zoeken

Jongerenraad & leerlingenraad Schakenbosch en JJC

De jongerenraad is een vertegenwoordiging van alle jongeren die op Schakenbosch en JJC verblijven. Van elke groep zit er één jongere in de raad. De raad bestaat dus uit 12 vertegenwoordigers. Elke eerste maandag van de maand komen we bij elkaar. Naast de jongeren zitten er 3 coachen in de jongerenraad, 1 leidinggevende, 1 docent en de schoolleiding van school.

Schakenbosch en JJC vinden het belangrijk dat er een jongerenraad en leerlingenraad  is, maar het is ook een recht van jongeren in een gesloten instelling. Vanuit de groepsvergaderingen komt input, zoals goede ideeën en belangrijke wensen, voor de vergadering. De voorzitter van de jongerenraad zal de directeur informeren over belangrijke ideeën en wensen. Soms komt de directeur zelf in de vergaderring als hij een belangrijke mededeling heeft en er worden geregeld gasten uitgenodigd. Persoonlijke situaties of conflicten worden niet besproken in de raad. Ook zaken die over personeel gaan zullen niet op de agenda staan. Als raad zijn we aangesloten bij JONG doet mee!.