Zoeken

Jongerenraad van Jeugdformaat

Als jongerenraad van Jeugdformaat komen we op voor de belangen van jongeren en denken mee over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn. De onderwerpen worden door ons als jongeren zelf ingebracht of er wordt (door andere jongeren, door Jeugdformaat of vanuit regionale of landelijke jongerenparticipatiebijeenkomsten) gevraagd over een speciaal thema te praten. Denk hierbij aan nazorg, privacy, geldregelingen, rechten en plichten, maar ook over veiligheid. Tijdens de vergadering gaan we hierover met elkaar in gesprek vragen middels de notulen inspraak van de jongeren op de voorzieningen en brengen we advies uit aan Jeugdformaat. Dit doen we gevraagd, maar ook ongevraagd.

We komen als jongerenraad één keer in de drie weken bij elkaar. Een aantal keer per jaar is er een zorgdirecteur aanwezig bij de vergadering. Soms zijn er gastsprekers om onderwerpen toe te lichten of nieuwe dingen te vertellen. Daarnaast onderhouden we als jongerenraad ook contacten met verschillende gemeentes, instanties en middels het JeugdWelzijnBeraad (JWB) met diverse jongerenraden uit de regio en landelijk. Op deze manier hebben wij als jongerenraad inspraak en zijn we op de hoogte van de ontwikkelingen binnen (en buiten) Jeugdformaat.