Zoeken

Jongerenraad van Youz

Het unieke aan de centrale jongerenraad van Youz is dat wij, jongeren in behandeling, aan tafel zitten met de directie. Praktische en inhoudelijke punten worden besproken, gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Dit kan gaan over goed Wi-Fi bereik of regels rondom jongeren waarbij het noodzakelijk is dat ze gedwongen worden opgenomen. We houden ons ook bezig met de raakvlakken met jeugdzorg.

We brengen in gesprek met gemeenten en organisaties het perspectief van de jeugd-GGZ naar voren. We hebben bijvoorbeeld een advies gemaakt over verbeterpunten voor het gehele sociale domein en een folder met betrekking tot verbeterpunten voor scholen.

De meest belangrijke aandachtspunten voor ons zijn: privacy en dat de behandeling van jongeren gegarandeerd blijft. Privacy, omdat wat je bespreekt met je behandelaar niet gedeeld kan worden met anderen. Je vertelt namelijk over aspecten in je leven die bescherming nodig hebben, om vertelt te durven worden. Behandeling is van belang omdat dit meer is dan adviezen die je krijgt: het maakt dat je gaat begrijpen hoe het komt dat je reageert zoals je regeert: soms (te) heftig, (te) terughoudend en/of taal anders interpreterend dan anderen bedoelen. Sommige van ons hebben het nodig om opgelopen trauma’s te verwerken. Je leert jezelf begrijpen, anders te reageren en dat kost tijd.