Zoeken

Fietje Schelling

Ik ben ZZP’er en ik werk al meer dan dertig jaar met en voor jongeren. Ik heb de Jongeren Informatie Punten in Haaglanden opgezet, veel verschillende jongerenraden ondersteund, jongerenparticipatieprojecten ontwikkeld en de hulp aan zwerfjongeren in Den Haag gecoördineerd. Mijn kwaliteiten zijn mensen te enthousiasmeren en verbinden. Zo wil ik de jeugdhulp graag verbeteren samen met jongeren, gemeenten en instellingen.