Zoeken

Jeanette van der Meer

Ik ben adviseur bij JSO, een adviesbureau dat gemeenten en maatschappelijke organisaties helpt om met elkaar de ondersteuning en hulp voor jong en oud te verbeteren. Dat gaat dus over lichte en intensieve (jeugd)hulp, langer en gezond zelfstandig wonen, plezierig wonen in je buurt en meer. Ik vind het superbelangrijk dat de mensen om wie het gaat zelf aan tafel zitten, meedenken én mee uitvoeren omdat het gaat om wat zij belangrijk vinden dat er gedaan moet worden. Vandaar dat ik heel graag mee werk aan JONG doet mee! Ik denk dat iedereen veel in zijn of haar mars heeft, (onontdekte) talenten, en dat je uitgedaagd moet worden om die te ontwikkelen. Want ieder van ons is belangrijk en heeft (straks) een rol in de samenleving.