Zoeken

Bijeenkomst JONG doet mee! op 6 oktober 2022

Na een succesvolle live JONG doet mee!-bijeenkomst in mei 2022, is het weer tijd voor de volgende! Die is al snel: op 6 oktober 2022. Hopelijk is het net zo’n daverend succes als vorige keer, toen  er veel nieuwe inzichten, contacten, vervolgafspraken en adviezen uitkwamen. Schakenbosch vermindert het ‘verplicht op je kamer moment’ en geeft  de isolatieruimte een andere functie.

School2Care heeft afspraken met scholen waardoor leerlingen makkelijker de overstap gaan maken naar het volgende mbo-niveau. Het onderwijssteunpunt voor jongeren en ouders is online en er wordt druk gewerkt aan de uitwerking.

Programma en inschrijving workshops

Aanmelden en informatie

Jullie worden van harte uitgenodigd om op 6 oktober er ook weer bij zijn! Meld je uiterlijk 1 oktober aan via de link, geef daarin je voorkeur op voor 3 workshops en ook je eetwensen.

Wij doen onze best om ieder zo veel mogelijk naar wens in 2 workshops in te delen. Heb je vragen: Jeanette, j.vd.meer@jso.nl, 06-34949953

Dag: Donderdag 6 oktober 2022

Tijd: 16.30-20.00 uur

Locatie: Ipse de Bruggen, Beresteinlaan 110, 2542 KD Den Haag 

Programma

16.30-17.00        Inloop

17.00-17.30        Welkom en plenaire start

17.30-18.15        1e ronde workshops

18.15-19.00        eten en ontmoeten

19.00-19.45        2e ronde workshops

19.45-20.00        Plenair afronden

Workshops (je kunt er 3 kiezen, maar je wordt in 2 workshops ingedeeld verdeeld over ronde 1 en 2)


Workshop 1. Lokale participatie

Hoe kunnen jongeren binnen hun gemeente meewerken aan verbetering van de hulp van het wijk- of  jeugdteam? Wat is nodig om samen in gesprek te gaan over hun ervaring en mening en te horen wat zij goed vonden en wat beter kan?

Workshop 2. Ketenbreed leren?  

Er is een nieuwe manier om rond het levensverhaal van de jongere samen met de jongere, ouders en hun hulpverleners te leren wat er goed ging en wat beter kan in de hulp. In de workshop gaat het over de lessen uit het onderzoek, concrete voorbeelden uit de praktijk en wat nodig is om samen meer te leren en verbeteren.

Workshop 3. Signalen herkennen in de praktijk

Vorige keer hebben we tijdens een JDM-bijeenkomst een lijst signalen opgesteld waaraan je kunt merken dat het niet goed gaat met een jongere. Hoe zorgen we ervoor dat deze lijst bekend is en goed gebruikt wordt? Hoe zorgen we voor bekendheid van die signalen bij bijvoorbeeld jongerenwerkers, leerkrachten en ook het sociale netwerk van jongeren en anderen die veel met jongeren te maken hebben

Workshop 4. Ik laat je niet alleen!

In deze workshop gaat het om een kritische spiegel op opgroeien in de Jeugdhulpverlening. Zo thuis mogelijk maar soms op een groep. Er wordt hard gewerkt om de hulp te verbeteren. Wat vinden jongeren daarvan? Gebeuren de juiste dingen? wat helpt en wat kan beter?

Workshop 5. Onderwijs voorop!

Onderzoek laat zien dat jongeren die jeugdhulp krijgen veel te vaak school gaan missen of zelfs van school af moeten. En ook is bekend dat school voor hen een houvast is en zicht biedt op een toekomst waarin het beter gaat. In deze workshop gaat het over wat onderwijs betekent voor jongeren. Wat heeft onderwijs voor je opgeleverd, wat hadden jongeren nodig om in onderwijs zover te komen als ze nu zijn?


Workshop 6. Tekort noodopvang voor jongeren Het aantal dakloze jongeren groeit, waardoor een groep jongeren geen veilig plek en goede begeleiding heeft. Of zijn ze nu beter in beeld dan voorheen? Wat zijn oorzaken en wat is er nodig?


Workshop 7. Stijgende kosten voor jongeren  Gemeenten denken aan oplossingen en hebben informatie over regelingen op hun site staan. Jongeren vertellen dat ze niet meer uitkomen met hun (leef)geld. En dat ze in contact met de gemeente de weg kwijt raken. Wat is nodig en wat zou beter kunnen?


Workshop 8.Terugblikken op de hulp?

In deze workshop gaat het over een onderzoek onder 15 jongeren die in een residentiele voorziening hebben gewoond. Hoe gaat het nu met deze jongeren, waar lopen ze nog tegenaan en wat betekent dit voor de hulp aan jongeren die niet meer thuis wonen? De volgende thema’s komen aan bod: balans tussen onderwijs/werk en vrije tijd, mentaal welbevinden, de relatie met ouder(s) en het regelen van 18+ zaken. Word dit herkend, wat zijn inzichten om in praktijk het anders aan te pakken?