Zoeken

Wat doen wij?

JONG doet mee! wil samen met de gemeenten en instellingen uit Haaglanden de jeugdhulp verbeteren voor alle jongeren en gezinnen.

Gevraagd en ongevraagd advies

JONG doet mee! geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten en instellingen voor jeugdhulp in de regio Haaglanden.

Meedenken, meepraten en adviseren

Wij vinden het belangrijk dat jongeren, die zelf ervaring hebben met de jeugdhulp mee kunnen denken, praten en adviseren over het beleid en de uitvoering van de jeugdhulp. Daarbij gebruiken wij onze eigen ervaring, maar ook de ervaringen van veel andere jongeren die wij kennen en spreken. We bespreken onze ideeën persoonlijk met allerlei mensen: bestuurders, beleidsmedewerkers, managers en jeugdhulpverleners.

Regionale bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseert JONG doet mee! een bijeenkomst om samen met gemeenten in gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij worden ook vertegenwoordigers van jeugdhulp organisaties en de gemeentelijke Jeugdombudsman uitgenodigd.

Niet alleen praten maar ook doen

JONG doet mee! wil graag een bijdrage leveren aan een betere jeugdhulp, daarom geven we niet alleen advies, maar proberen we ook (in co-creatie met gemeenten en instellingen) onderzoek te doen en daadwerkelijk verbeteringen door te voeren. Mystery guest bezoeken, een folder over privacy in de jeugdhulp zijn hier voorbeelden van.