Zoeken

JONG doet mee!-verkiezingsdebat over jeugdhulp

De jongeren van JONG doet mee! hebben met zes politieke partijen uit de gemeente Den Haag gedebatteerd over jeugdhulp. CDA, PvdA, VVD, Haagse Stadspartij, GroenLinks en D66 kwamen naar buurthuis De Kronkel en wisselden van gedachten met onze jongeren over twee stellingen:

  • De jeugdhulp mag pas stoppen als aan vijf voorwaarden is voldaan: 1. Huisvesting, 2. Werk/school, 3. Eén volwassene om op terug te vallen, 4. Een beperkt sociaal netwerk en 5. Financiële voorbereiding op zelfstandigheid en inkomsten
  • Jongeren uit de jeugdhulp moeten voorrang krijgen op betaalbare woningen met een huur tot 250 euro

Wat we verder hebben besproken – en afgesproken – vind je hier:

JONG doet mee! verkiezingsdebat 27 feb

Hier vind je de wensen die onze jongeren in 2017 deelden met de politieke partijen in de gemeente Den Haag:

Wensen van jongeren uit de jeugdhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018