Zoeken

Achterban jongeren van het Straat Consulaat

De Achterban jongeren is het jongeren vrijwilligersplatform van het Straat Consulaat (belangen organisatie voor dak- en thuislozen en gebruikers).  De Achterban jongeren zijn vertegenwoordigd in het regionaal platform JONG doet mee!, waar ze zich vanuit eigen ervaring vooral sterk maken voor een goede uitstroom uit de jeugdzorg.

Wie zijn de Achterban jongeren

  • Een groep van +/- 15 jongeren tussen de 18 – 25 jaar;
  • Jongeren met ervaring binnen de jeugdhulpverlening en dakloosheid;
  • Een groep gemotiveerde jongeren die zich inzet om de hulpverlening voor jongeren te verbeteren.

Wat doen de Achterban jongeren

  • Kijken wat er verbeterd kan worden binnen de hulpverlening voor jongeren en brengen hier gevraagd en ongevraagd advies over uit naar instellingen, gemeente, politiek en wethouder;
  • Organiseren in verschillende instellingen verbetertafels om de medezeggenschap vanuit cliënten te verbeteren;
  • Geven op verschillende manieren én aan zoveel mogelijk verschillende partijen voorlichting over dakloosheid;
  • Voeren verschillende projecten uit om knelpunten in de zorg onder de aandacht te brengen en te zorgen voor een eerlijk beeldvorming voor dak- en thuislozen jongeren;
  • Ondersteunen en informeren jongeren die (net) dakloos zijn geworden in hun weg door de hulpverlening.