Zoeken

De zomervakantieperiode is aangebroken, een periode waarin veel jongeren de jeugdhulp verlaten. JONG doet mee! vraagt nog even aandacht voor de 10 standaarden zorgverlaters. Bekijk ook het filmpje waar een jongere van JONG doet mee! in zit.

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Vanavond vond in de centrale bibliotheek aan het Spui een ‘stadslab’ plaats waarbij de jongeren, ambtenaren van afdeling Jeugd en zorgaanbieders werden uitgedaagd een plan te bedenken om te hulpverlening voor dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. JONG doet mee! was hier natuurlijk bij aanwezig. Lees meer

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee! was vandaag op verschillende manieren vertegenwoordigd op het Seminar ‘Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid’ in Amersfoort van de samenwerkende inspecties Toezicht Sociaal Domein / Samenwerkend Toezicht Jeugd. Niet alleen gingen twee jongeren van JONG doet mee! in gesprek met gemeenten, maar werd er ook een interactieve workshop in de vorm van een quiz gegeven over participatie en co-creatie. Terugblik seminar

Geplaatst op

  • Workshop
Bericht

“Selfruggie. Mam, heb ik dat?” was de titel van het symposium van MIND dat op 29 mei plaatsvond. JONG doet mee! verzorgde hier een workshop, net als de ExpEx die in een andere ronde een workshop verzorgde. Lees meer

Geplaatst op

  • Workshop
Bericht

Vanavond een fantastische JONG doet mee! bijeenkomst bij Xtra. Onderwerpen die besproken werden zijn: LHBT, ervaringshuis, meldpunt 18-/18+, leerwerkplekken, actieplan jeugdhulp in gezinsvormen, cliëntervaringsonderzoek en wensen voor de inkoop van de jeugdhulp. En superleuke muziekworkshop van Benjamin Lampe en friends. Trots op alle deelnemers!

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee! wenst iedereen fijne kerstdagen en het allerbeste voor 2017!

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Een kleine afvaardiging van JONG doet mee! en de ExpEx zijn gisteren op (werk)bezoek geweest bij het ervaringsthuis van Be4You2 en Youke in Utrecht. Veel uitgewisseld. Zeer geslaagd.

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Vandaag is JONG doet mee! in Amsterdam. Uitwisseling met het Jeugdplatform Amsterdam. Leuk om ervaringen uit te wisselen en elkaar te leren kennen!

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Trots op 5 jongeren van JONG doet mee! die afgelopen woensdag mee dachten over een mogelijk te creëren tussenvoorziening in Delft voor jongeren tussen de 18-23 jaar die dak en thuisloos (dreigen te) raken. Waardevolle en goede input!

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht

Zojuist leuk gesprek gehad met CJG Den Haag over betrekken van JONG doet mee! bij de invoering Richtlijnen Jeugdhulp.

Geplaatst op

  • Geen categorie
Bericht