Zoeken

JONG doet mee!-verkiezingsdebat over jeugdhulp

De jongeren van JONG doet mee! hebben met zes politieke partijen uit de gemeente Den Haag gedebatteerd over jeugdhulp. CDA, PvdA, VVD, Haagse Stadspartij, GroenLinks en D66 kwamen naar buurthuis De Kronkel en wisselden van gedachten met onze jongeren over twee stellingen:

 • De jeugdhulp mag pas stoppen als aan vijf voorwaarden is voldaan: 1. Huisvesting, 2. Werk/school, 3. Eén volwassene om op terug te vallen, 4. Een beperkt sociaal netwerk en 5. Financiële voorbereiding op zelfstandigheid en inkomsten
 • Jongeren uit de jeugdhulp moeten voorrang krijgen op betaalbare woningen met een huur tot 250 euro

Wat we verder hebben besproken – en afgesproken – vind je hier:

JONG doet mee! verkiezingsdebat 27 feb

Hier vind je de wensen die onze jongeren in 2017 deelden met de politieke partijen in de gemeente Den Haag:

Wensen van jongeren uit de jeugdhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

Waarom zou je gaan stemmen?

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle inwoners van Den Haag kunnen gaan stemmen. Maar waarom zou je gaan stemmen? ProDemos legt het uit in het onderstaande filmpje. Daaronder staat nog een filmpje. Hierin legt ProDemos uit wat een gemeente allemaal voor jou doet.

Geplaatst op

 • Participatie
Bericht

Zoetermeer vlogt voor jongeren

De adviesraad Sociaal Domein in Zoetermeer heeft op een wel heel bijzondere manier advies uitgebracht over 18-/18+ aan hun wethouders: via een vlog.

De vlog is een direct gevolg van de bijeenkomst in april 2017, over de weg naar volwassenheid. “Jullie hebben aangegeven dat teksten veel te lang zijn en dat jullie liever via vlogs op de hoogte worden gehouden.”

Bekijk de vlog hieronder.

Geplaatst op

 • Internet
 • 18-/18+
Bericht

Jongeren in Europa werken samen om de jeugdhulp te verbeteren

Hoe is het om de zorg te verlaten? De ervaringen van jongeren en experts uit zeven Europese landen vind je nu online op www.leavingcareineurope.com. Tijdens een internationale bijeenkomst in Amersfoort hebben zij goede voorbeelden uitgewisseld. Daar zijn filmpjes opgenomen, waarin jongeren vertellen hoe de hulpverlening hen geholpen heeft op weg naar volwassenheid.

Alle filmpjes vind je hier – allemaal in het Engels. Bekijk hieronder de ervaring van de Nederlandse Sophia. Samen verbeteren we de zorg voor jongeren die de jeugdhulp verlaten.

 

 

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

Alles wat je moet weten over jouw recht op privacy

Jij hebt recht op privacy. Of je nu thuis woont, bij pleegouders of in een instelling. Niemand mag zomaar informatie over jou delen of in een dossier opnemen. Zodat jij weet wat wel en wat niet mag, heeft JeugdConnect de PrivacyApp ontwikkeld. De app is te vinden via www.jeugdconnect.nl/privacy. Jeugdconnect is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Over de PrivacyApp is een animatie gemaakt. Deze laat in één minuut zien welke informatie jij kan vinden in de app.

Geplaatst op

 • Privacy
Bericht

De zomervakantieperiode is aangebroken, een periode waarin veel jongeren de jeugdhulp verlaten. JONG doet mee! vraagt nog even aandacht voor de 10 standaarden zorgverlaters. Bekijk ook het filmpje waar een jongere van JONG doet mee! in zit.

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

Vanavond vond in de centrale bibliotheek aan het Spui een ‘stadslab’ plaats waarbij de jongeren, ambtenaren van afdeling Jeugd en zorgaanbieders werden uitgedaagd een plan te bedenken om te hulpverlening voor dak- en thuisloze jongeren te verbeteren. JONG doet mee! was hier natuurlijk bij aanwezig. Lees meer

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht

JONG doet mee! was vandaag op verschillende manieren vertegenwoordigd op het Seminar ‘Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid’ in Amersfoort van de samenwerkende inspecties Toezicht Sociaal Domein / Samenwerkend Toezicht Jeugd. Niet alleen gingen twee jongeren van JONG doet mee! in gesprek met gemeenten, maar werd er ook een interactieve workshop in de vorm van een quiz gegeven over participatie en co-creatie. Terugblik seminar

Geplaatst op

 • Workshop
Bericht

“Selfruggie. Mam, heb ik dat?” was de titel van het symposium van MIND dat op 29 mei plaatsvond. JONG doet mee! verzorgde hier een workshop, net als de ExpEx die in een andere ronde een workshop verzorgde. Lees meer

Geplaatst op

 • Workshop
Bericht

Vanavond een fantastische JONG doet mee! bijeenkomst bij Xtra. Onderwerpen die besproken werden zijn: LHBT, ervaringshuis, meldpunt 18-/18+, leerwerkplekken, actieplan jeugdhulp in gezinsvormen, cliëntervaringsonderzoek en wensen voor de inkoop van de jeugdhulp. En superleuke muziekworkshop van Benjamin Lampe en friends. Trots op alle deelnemers!

Geplaatst op

 • Geen categorie
Bericht